Hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật và sử dụng phân bón vụ xuân năm 2023
Ngày 07/12/2022

Hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật và sử dụng phân bón vụ xuân năm 2023

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202212/Images/z3939987019179-318011034dc71c2db7a1a5ecdc0cfa82-20221207095412-e.jpg

Chiều ngày 29/11/2022 Hội phụ nữ xã Hoà Bình phối hợp với công ty cổ phần tiến sĩ nông tổ chức cho 100 hội viên  tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và phân bón năm 2023.

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202212/Images/z3940002730762-d8f240539244544a8c0106abe48adaf8-20221207095729-e.jpg
Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202212/Images/z3939987031526-e253e99234279e1fe7e7fb0d552d375e-20221207095753-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 95
Tổng số điểm của bài viết là: 675 trong 225 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác