Giáo dục
15/07/2020
Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020 trường mầm non xã Hòa Bình tổ chức bàn giao 50 em học sinh 6 tuổi vào lớp 1 cho trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình
15/07/2020
Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2020 trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình tổ chức tổng kết năm học và bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương