Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Thông tin giới thiệu xã, phường.Xã Hoà Bình ngày nay là đơn vị hành chính thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, xã có thôn: Nam Tiền, Đề Thái, Việt Hưng, Đoài, Bắc Sơn, Sơn Cao và Trung Hoà. Hoà Bình là xã nằm ở phía bắc huyện  Kiến Xương, cách trung tâm huyện 3500m - là gạch nối trên con đường từ trung tâm thành phố Thái Bình tiến ra biển

 Nằm trên địa hình tương đối bằng phẳng được hai dòng Kiến giang và Liêm giang ( Dục Dương ) bao bọc, Hoà Bình thực sự là mảnh đất mầu mỡ của nông nghiệp Thái Bình trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Hai dòng sông Dục Dương và Kiến Giang không chỉ là hệ thống xương sống của thuỷ lợi Nam Thái Bình mang nước ngọt cho sự sống muôn đời sinh sôi nẩy nở , tưới mát phù sa cho những cánh đồng màu mỡ, mang lại sự thịnh vượng cho các thế hệ  dân cư Hoà Bình mà chính nó đã trở thành đường  giao thông vận tải  thuỷ để 1 thời Hoà Bình là nơi trên bến, dưới thuyền, là phố lâm thổ sản của huyện Kiến Xương. Cùng với hệ thống đường bộ mà trục 39b nay là đường 458, là nòng cốt, giao lưu kinh tế giữa Hoà Bình với các vùng trong tỉnh và trong cả nước trở nên sôi động.

      Xã Hoà Bình ngày nay là đơn vị hành chính thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, xã có 7 thôn: Nam Tiền, Đề Thái, Việt Hưng, Đoài, Bắc Sơn, Sơn Cao và Trung Hoà. Xã có chiều dài 2540 m, chiều rộng là 1650 m; phía đông giáp xã Đình Phùng, phía tây giáp xã Quang Bình, phía nam giáp xã Bình Minh, phía bắc giáp xã Quang Lịch - nơi tụ cư lâu đời của nhiều dòng họ. Xã có 2075 hộ  với 6 042 nhân khẩu  , diện tích đất tự nhiên là 527,66ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp là: 373.47  ha  

      Xã Hoà Bình ngày nay do các địa danh trong lịch sử hợp thành: Kinh Nhuế, Bạt Trung ngoại, Nam HuânTrúc, Xóm Đáy và Trại Tráp. Các địa danh này xuất hiện trong các thời kỳ khác nhau của lịch sử nhưng chúng đồng nhất trong kiến tạo địa hình, trong cấu trúc địa chất và quá trình hình thành đất đai.          

Trong các địa danh lập thành xã Hoà Bình hôm nay thì Kinh Nhuế, Bạt Trung là vùng đất đã có người đến định cư từ rất sớm. Nhưng chỉ có Kinh Nhuế là nơi dân cư hội tụ đông đúc để sớm trở thành đơn vị hành chính. Thời Lê sơ Kinh Nhuế là đơn vị hành chính cấp xã thuộc Tổng Nam Đường cho đến khi thành lập tỉnh Thái Bình (1890) thì được chia tách thành 2 xã; Kinh Nhuế và Kinh Bạt thuộc tổng Nam Huân.  Năm 1947 -  thành lập xã Bình Minh thì Kinh Nhuế, Kinh Bạt trở thành thôn Kinh Nhuế thuộc xã Bình Minh, đến năm 1955 thành lập xã Hoà Bình thì Kinh Nhuế là thôn thuộc xã Hòa Bình. Đến nay, Kinh Nhuế được chia tách thành các thôn: Đoài, Nam Sơn, Bắc Sơn và Trung Hoà.

 Thôn Ngoại xã Bạt Trung từng là thôn dưới triều Lê và vẫn giữ đơn vị thôn đến triều Nguyễn. Địa bạ năm 1804 và tục lệ thôn được lập  dưới triều Nguyễn vẫn ghi là thôn Ngoại thuộc xã Bạt Trung. Sau khi thành lập tỉnh Thái Bình (1890) thôn Ngoại trở thành xã Bạt Trung Ngoại thuộc tổng Nam Huân. Đến năm 1947 trở thành thôn Bạt Trung Ngoại thuộc xã Bình Minh. Năm 1955 thành lập xã Hoà Bình, Bạt Trung Ngoại đổi thành  thôn Việt Hưng thuộc xã Hoà Bình và ngày nay được chia tách thành 2  thôn Đề Thái và Việt Hưng.

Nam Huân Trúc ( xóm Trúc xã Nam Huân )  được hình thành từ sau khi thành lập tỉnh Thái Bình. Đến năm 1947 là xóm Trúc thuộc xã Bình Minh. Năm 1955 thành lập xã Hoà Bình, xóm Trúc kết hợp với dải đất Tiền Điền của Kinh Nhuế trở thành xóm Nam Tiền và ngày nay là thôn Nam Tiền.

Xóm Đáy, Trại Tráp vốn là vùng đất của Cao Bạt và Nam Huân, đến năm 1955 sáp nhập vào thôn Kinh Nhuế với tên gọi xóm Nam Cao và ngày nay là thôn Nam Cao thuộc xã Hoà Bình.

Ngày 13/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ra Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc sáp nhập để thành lập thôn, thôn Nam Sơn và Nam Cao sáp nhập thành thôn Sơn Cao.

Như vậy từ năm 1955 xã Hòa Bình ngày nay được tách ra từ xã Bình Minh và một xóm của xã Đình phùng

Ngày nay trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình đang trên đà phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương đã được đầu tư xây dựng, trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trạm Y tế được công nhận chuẩn quốc gia. đường giao thông nông thôn đang từng bước hoàn thành.  Đảng bộ, chính quyền nhiều năm liên tục được công nhận Đảng bộ chính quyền trong sạch vững mạnh. Xã có hai di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đó là đền Bạt Trung Ngoại thôn Việt Hưng nơi thờ tướng quân Triệu Việt Vương và nhà thờ họ Nguyễn Phúc thuộc thôn Bắc Sơn.