Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường năm 2020
Ngày 15/07/2020

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh do Hội đồng nhân dân xã bầu.

Sáng ngày 14/7, Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua Thông báo số 774 ngày 28 tháng 6 năm 2020 của Ban thường vụ Huyện ủy Kiến Xương về công tác cán bộ; Công văn số 96 ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện Kiến Xương về tổ chức kỳ họp bất thường HĐND xã Hòa Bình năm 2020; Công văn số 804 ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương về việc bầu bổ sung chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hòa Bình.

Thường trực HĐND đã giới thiệu đồng chí Vũ Đình Tấn – Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Giới thiệu đồng chí Mai Thị Lan – Đảng ủy viên giữ chức Phó chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác chính quyền để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Giới thiệu đồng chí Phạm Văn Việt – Thường vụ Đảng ủy –Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình để HĐND xã bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông qua đề nghị về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

HĐND xã đã tiến hành bầu cử kết quả đồng chí Vũ Đình Tấn đã được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Đồng chí Mai Thị Lan được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Đồng chí Phạm Văn Việt đã được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí  Nguyễn Xuân Hòa cám ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện, sự tin tưởng của các đại biểu HĐND xã và hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện mọi mặt, đoàn kết trong tập thể UBND, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Qua kết quả bầu cử, với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND xã đã khẳng định HĐND xã mong muốn, tin tưởng các đồng chí được HĐND xã tin tưởng giao trách nhiệm cần đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng thành xã Hòa Bình phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

 

Tin liên quan