Một số hoạt động của hội phụ nữ ngày quốc tế phụ nữ 08/3
Ngày 09/03/2023

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI PHỤ NỮ XÃ HOÀ BÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

 

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202303/Images/a17-20230309102424-e.jpg

 

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202303/Images/a23-20230309102350-e.jpg

 

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202303/Images/a24-20230309102356-e.jpg

 

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202303/Images/a5-20230309102404-e.jpg
Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202303/Images/a11-20230309102444-e.jpg

 

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202303/Images/a6-20230309102512-e.jpg

 

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202303/Images/a7-20230309102520-e.jpg

 

Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202303/Images/a21-20230308025148-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 68
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác