NÔNG DÂN XÃ HOÀ BÌNH TẬP TRUNG GIEO CÁY VỤ XUÂN 2023
Ngày 23/02/2023

HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN XÃ HOÀ BÌNH TÍCH CỰC SẢN XUẤT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SẢN XUẤT VỤ XUÂN, HÈ NĂM 2023

 

Vụ xuân năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thường khó lường, thời tiết trong thời gian qua đã có rét kéo dài nhiệt độ ngày đêm chênh lệnh lớn. Thực hiện đề án vụ xuân hè năm 2023 của UBND xã, nhân dân trong toàn xã  đã khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt kế hoạch cho sản xuất như chuẩn bị giống lúa theo cơ cấu gieo trồng, chuẩn bị phân bón các loại trước khi gieo cấy. Đến nay toàn xã đã gieo cấy đạt 100 % diện tích gieo trồng

          Để có một vụ mùa bội thu và có giá trị kinh tế cao các xã viên đẩy nhanh tiến độ gieo cấy kết thúc trước ngày 25/02/2023. Cây lúa muốn cho năng xuất cao các  xã viên cần thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau: Cấy phải trong khung thời vụ mà UBND xã đã xây dựng vì thời vụ quyết định đến các biện pháp chăm bón và phòng dịch sâu bệnh sau này. Muốn cho lúa đẻ tập trung nhanh gọn, không đẻ lai nhai đạt số dảnh hữu hiệu trên khóm quyết định đến năng xuất cần phải thực hiện bón phân cân đối giữa phân đạm, phân lân và phân kali. Bón với phương trâm “ Bón lót sâu, bón thúc sớm, bón đủ lượng không bón lai nhai” Tập trung vào việc dùng phân NPK bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật của các HTX trong xã. Đây là cơ sở đầu tiên cho việc đón đủ lượng và phù hợp cho từng chân đất. Bón thúc sớm tức là sau khi cấy lúa ra lá mới và bắt đầu đẻ nhánh hạn chế đến mức thấp nhất việc dùng phân đơn nhất là đạm URÊ. Trước khi cấy hoặc sau khi cấy cần thăm đồng thường xuyên làm tốt công tác chăm bón và phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ như: Cỏ dại; ỐC bươu vàng gây hại. Nếu diện tích chưa cấy lên dùng các loại thuốc trừ cỏ có tính trừ cỏ tiền nảy mầm, nhũng diện tích đã cấy xong do điều kiện thời tiết không phun được thuốc cỏ cần phun thuốc trừ cỏ có tính hậu nảy mầm, đồng thời thực hiện tốt biện pháp kỹ thuật pha thuốc và phun thuốc theo hướng dẫn trên bao gói. Đối với ốc bươu vàng cần kết hợp nhiều biện pháp kết hợp giữa biện pháp thủ công như bắt ốc bố mẹ, làm lưới chắn nổ dẫn nước vào ruộng và bắt trứng ốc , nếu mật độ cao bắt buộc phải dùng biện pháp hóa học bằng các loại thuốc chuyên dùng. Ngoài các loại dịch hại đầu vụ thì con chuột là đối tượng phá hại lớn đén năng xuất, chất lượng cho cây lúa và cây màu do vậy xã viên tích cực diệt chuột sớm, đánh tập trung ngay từ đầu vụ.


Tổng lượt xem bài viết là: 99
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác