1. Đảng ủy
  • Vũ Đình Tấn

   Chức vụ: Bí thư Đảng bộ

   SĐT: 0985225796

  • Nguyễn Thị Loan

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng bộ

   SĐT: 0986219079

  Hội đồng nhân dân
  • PHẠM TIẾN SỰ

   Chức vụ: PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DAN

   SĐT: 0383787038

  • VŨ ĐÌNH TẤN

   Chức vụ: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

   SĐT: 0985225796

  1. Uỷ ban nhân dân
   • PHẠM VĂN VIỆT

    Chức vụ: PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

    SĐT: 0386 075 393

   • NGUYỄN XUÂN HÒA

    Chức vụ: CHỦ TỊCH XÃ

    SĐT: 0911177444

   1. Công an xã
    • VŨ VĂN LÂM

     Chức vụ: CÔNG AN VIÊN THÔN TRUNG HÒA

     SĐT: 0373 607 501

    • VŨ VĂN KHÁNH

     Chức vụ: CÔNG AN VIÊN THÔN SƠN CAO

     SĐT: 0343 552 298

    • MAI VĂN VỲ

     Chức vụ: CÔNG AN VIÊN THÔN BẮC SƠN

     SĐT: 0392 207 275

    • NGUYỄN MINH NGOẠN

     Chức vụ: CÔNG AN VIÊN THÔN VIỆT HƯNG

    • TRƯƠNG VĂN KHÔI

     Chức vụ: CÔNG AN VIÊN THÔN NAM TIỀN

     SĐT: 0385 138 636

    • LƯƠNG THẾ HUYNH

     Chức vụ: CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC

     SĐT: 0395 757 037

    • NGUYỄN VĂN HẢO

     Chức vụ: PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

    • PHAN VĂN LƯƠNG

     Chức vụ: TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

     SĐT: 0904 168 626

    • NGUYỄN VĂN ĐẠT

     Chức vụ: Cán bộ bộ công an xã

    1. BCH quân sự xã
     • Hoàng Trọng Lâm

      Chức vụ: Chỉ huy truỏng

      SĐT: 0972699447

    2. Địa chính - xây dựng
     • Ngô Quang Đệ

      Chức vụ: Công chức Xây dựng

    3. Văn hóa – xã hội
     • NGUYỄN VĂN NGHIÊM

      Chức vụ: Công chức văn hóa- thông tin- thể thao

      SĐT: 0973 842 568

     • VŨ THANH BÌNH

      Chức vụ: Công chức lao động- thương binh- xã hội

      SĐT: 0832 252 668

    4. Tư pháp – hộ tịch
     • Hồ Sỹ Thắc

      Chức vụ: Công chức Tư pháp- Hộ tịch đảm nhiệm Hộ tịch

    5. Tài chính – kế toán
     • Nguyễn Quang Học

      Chức vụ: Công chức Kế toán- tài chính

      SĐT: 0975 141 566

    6. Văn phòng – thống kê
     • Nguyễn Thị Lan

      Chức vụ: Công chức VP thống kê đảm nhiệm VPHĐND- UBND

      SĐT: • 0936 893 276

     • Phạm Thị Thanh Mai

      Chức vụ: Công chức VP thống kê đảm nhiệm Nội vụ- thống kê

    7. Đoàn thể chính trị
     • Nguyễn Hải Ninh

      Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh

      SĐT: 0369 446 756

     • Mai Thị Hồng Huệ

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ

     • Mai Thị Lan

      Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân

     • Nguyễn Cảnh Toàn

      Chức vụ: Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

      SĐT: 0984 464 072

     • Nguyễn Duy Ngọc

      Chức vụ: Bí thư Đoàn

    8. Đoàn thể xã hội
     • Phạm Đăng Dung

      Chức vụ: Chủ tịch Hội người cao tuổi

    9. Trạm y tế xã
     • NGUYỄN MẠNH HÙNG

      Chức vụ: Cán bộ trạm y tế xã

     • VŨ THỊ HƯƠNG

      Chức vụ: Cán bộ

     • Đoàn Thị Mai

      Chức vụ: trạm trưởng

     • Vũ Thanh Điệp

      Chức vụ: Cán bộ trạm

     • Lương Thị Thuỷ

      Chức vụ: Cán bộ trạm

     • Nguyễn Trung Đức

      Chức vụ: cán bộ trạm

    10. Thôn Nam Tiền
     • LƯƠNG VĂN DƯƠNG

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0382 427 994

     • PHẠM VĂN HƯNG

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0328 391 808

    11. Thôn Đề Thái
     • NGUYỄN VĂN ANH

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • ĐINH QUANG THUẬN

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0376 279 361

    12. Thôn Việt Hưng
     • NGUYỄN VĂN LƯƠNG

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0904 358 339

     • NGUYỄN VĂN THÌN

      Chức vụ: Trưởng thôn

    13. Thôn Đoài
     • VŨ TRỌNG KHIÊM

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0396 219 832

     • LƯƠNG XUÂN TƯ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0985 107 225

    14. Thôn Bắc Sơn
     • NGUYỄN VĂN THÂN

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0366 157 224

     • Nguyễn Xuân Mưu

      Chức vụ: Trưởng thôn

    15. Thôn Sơn Cao
     • ĐÀO ĐÌNH KHÁNH

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0368 543 626

     • Vũ Thị Hiền

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Sơn Cao

    16. Thôn Trung Hòa
     • VŨ VĂN CHỨC

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0346 099 394

     • Lương Đức Bường

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Trung Hoà

    17. Trường mầm non
     • NGUYỄN THỊ THU

      Chức vụ: HIỆU PHÓ

     • NGUYỄN THỊ HIỀN

      Chức vụ: HIỆU TRƯỞNG

    18. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ
     • TRẦN CÔNG PHÚ

      Chức vụ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     • NGUYỄN THỊ KIM THƯ

      Chức vụ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      SĐT: 0385037557

     • Hoàng Ngọc Ánh

      Chức vụ: BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG

      SĐT: 0986353140

    19. HỢP TÁC XÃ SXKD DVNN XÃ HÒA BÌNH
     • LƯƠNG NGỌC ANH

      Chức vụ: KIỂM SOÁT TRƯỞNG

     • BÙI THỊ VÂN ANH

      Chức vụ: KẾ TOÁN

     • VŨ VĂN QUẢNG

      Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC

     • MAI VĂN VỊNH

      Chức vụ: GIÁM ĐỐC

      SĐT: 0372537372

     • Nguyễn Thị Thất

      Chức vụ: Thủ quỹ