TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SẢN XUÂT VỤ XUÂN 2023
Ngày 06/01/2023

Chiều ngày 04/01/2023 HTX SXKD DVNN xã Hoà Bình tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất  vụ xuân, vụ hè năm 2023.

Trong đề án sản xuất năm vụ xuân năm 2023 phấn đấu gieo cấy 100% diện tích  giống lúa ngắn ngày, giống lúa có năng suất , chất lượng trong khung thời vụ.  Chủ yếu các giống lúa thuần chất lượng cao từ 45-50% bao gồm các giống lúa  Bắc thơm số 7, Đài thơm 8, T10, TBR 225.... Giống lúa năng suất cao chiếm 50-55 %  như BC 15, TBR1, Thiên ưu 8...Phấn đấu năng suất vụ xuân đạt 71 tạ/ha trở lên.

Thời gian gieo cấy từ ngày 25/01-06/02/2023, các giống có thời gian sinh trưởng trên 130 ngày gieo đầu lịch, giống sinh trưởng ngắn ngày gieo cuối lịch. Cấy mạ khi đạt từ 2,5-3 lá; kết thúc cấy trước ngày 25/02/2023.

 


Tổng lượt xem bài viết là: 100
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác